Informații sem. 2

OBIECTIVELE DISCIPLINEI


• cunoașterea organizării microscopice a celulei, țesuturilor și sistemelor de organe ale corpului uman.

• evidențierea relației dintre structura microscopică a celulelor, țesuturilor, organelor și funcția acestora, ca element de bază pentru abordarea și înțelegerea ulterioară a patologiei organelor.

• formarea unor deprinderi practice privind examinarea la microscopul optic, utilizarea corectă a instrumentarului si aparaturii specifice laboratorului de histologie și familiarizarea studenților cu tehnologiile moderne de prelucrare și examinare a țesuturilor: microscopie electronică, culturi de celule, metode de fracționare celulară etc

• dezvoltarea capacității studenților de a recunoaște prin examinare la microscopul optic caracteristicile fundamentale ale celulelor, țesuturilor și organelor

• formarea capacității de a utiliza în mod adecvat terminologia de specialitate

• evidențierea substratului histologic al țesuturilor din cavitatea orală și teritoriul maxilo-facial

• stabilirea de corelații cu viitoarele activități clinice din cabinetul de medicină dentară


Conținutul cursurilor și al lucrărilor practice este corelat cu cel al altor discipline biomedicale fundamentale: anatomia, fiziologia, biochimia.

CURSURI - SEMESTRUL 2

1.     Sistemul circulator. Stratigrafia generală a peretelui vascular. Clasificarea morfologică și funcțională a vaselor. Vasele de tip arterial: artera de tip elastic, artera de tip muscular, arteriola, metaarteriola. Sfincterul precapilar. Venele: structură histologică, clasificare, funcții. Capilarele sanguine: structură histologică,  clasificare. Sistemul vascular limfatic.

2.     Organele limfoide. Caracteristici generale, clasificare. Timusul: structură histologică, vascularizație, histofiziologie, evoluție ontogenetică. Ganglionul limfatic: structură histologică, vascularizație,  histofiziologie. Structura histologică și funcțiile splinei. Țesutul limfoid anexat tubului digestiv: amigdalele, plăcile Peyer, apendicele ileocecal.

3.     Glandele endocrine. Hipofiza. Epifiza. Tiroida. Paratiroidele. Suprarenala. Pancreasul endocrin: structura histologică, histofiziologie.

4.     Histologie orală I. Structura histologică a mucoasei de căptușire a cavității orale și a mucoasei masticatorii. Structura histologică a pereților cavității orale: buzele, obrajii, palatul dur, palatul moale, planșeul bucal. Structura histologică a limbii. Mugurii gustativi: localizare, structură, histofiziologie. Corelații clinice.

5.     Histologie orală II. Dezvoltarea dintelui. Etapele formării coroanei dentare. Formarea rădăcinii. Organizarea structurală a dintelui. Smalțul. Corelații clinice.

6.     Histologie orală III. Complexul pulpo-dentinar. Cementul dentar: compoziție chimică, structură histologică, funcții. Structura microscopică și funcțiile componentelor parodonțiului: ligamentul parodontal, cementul, gingia, osul alveolar. Corelații clinice.

7.     Tubul digestiv. Structura histologică generală a peretelui tubului digestiv. Orofaringele. Esofagul. Stomacul: structura  histologică a peretelui gastric, criterii morfo-funcţionale de delimitare a regiunilor gastrice. Structura histologică generală a peretelui intestinului subțire. Mucoasa intestinului subțire. Specializări structurale pentru funcția de absorbție. Tipuri celulare din epiteliul intestinului subțire. Criterii morfo-funcţionale de diferențiere a segmentelor intestinului subțire. Intestinul gros. Apendicele ileocecal.

8.     Organele anexe ale tubului digestiv I. Planul general de organizare a glandelor salivare mari. Glanda parotidă. Glanda submandibulară. Glanda sublinguală. Glandele salivare mici. Histofiziologia glandelor salivare. Corelații clinice.

9.     Organele anexe ale tubului digestiv II. Organizarea morfologică a ficatului. Unitățile morfologice și funcționale ale ficatului. Hepatocitul: structură, ultrastructură, funcții. Capilarele sinusoide hepatice. Circulația funcțională și nutritivă a ficatului. Căile biliare intra-  și extrahepatice. Vezicula biliară (colecistul). Pancreasul exocrin.

10.     Aparatul respirator.  Cavitatea nazală. Nazofaringele. Laringele. Structura generală a arborelui traheo-bronşic. Epiteliul de tip respirator. Traheea. Structura bronhiilor. Structura bronhiolelor. Plămânul.  Structura alveolei pulmonare. Bariera aer-sânge (alveolo-capilară). Histofiziologia respirației.

11.     Aparatul urinar.  Organizarea morfologică generală a rinichiului. Componentele nefronului. Corpusculul renal. Bariera de filtrare renală. Structura histologică și funcțiile tubilor uriniferi. Tubii colectori. Aparatul juxtaglomerular. Mezangiul și interstițiul renal. Circulația sanguină renală. Căile urinare: pelvisul renal, calicele, ureterul, vezica urinară și uretra.

12.     Aparatul reproducător feminin. Structura histologică și funcțiile ovarului. Tuba uterină, uterul și vaginul. Modificările ciclice ale endometrului. Organele genitale externe. Glanda mamară: structura microscopică și histofiziologia. Placenta.

13.     Aparatul reproducător masculin. Testiculul, căile genitale intra- și extratesticulare, glandele anexe ale căilor genitale (vezicula seminală, prostata, glandele bulbouretrale): structură histologică, histofiziologie. Organele genitale externe.

14.     Pielea. Straturile pielii. Structura histologică a epidermului. Tipurile de celule din epiderm: keratinocitele, melanocitele, celulele Langerhans și celulele Merkel. Dermul. Anexele cornoase ale pielii. Glandele anexe ale pielii. Vascularizația și inervația pielii. Funcțiile pielii.
Organe de simț. Ochiul, urechea - structură histologică, histofiziologie. Olfacția.


LUCRĂRI PRACTICE - SEMESTRUL 2

1.     Sistemul circulator. Artera de tip elastic, artera de tip muscular, arteriolele, venulele, capilarele. Cordul. Colorații: HE, Van Gieson, orceină, rezorcin-fucsină.

2.     Organe limfoide. Timusul, ganglionul limfatic, splina, amigdala palatină. Colorații: HE, impregnări argentice.

3.     Glandele endocrine. Hipofiza, epifiza, tiroida, paratiroidele, suprarenala, pancreasul endocrin. Colorații: HE, Azan.

4.     Histologie orală (I). Mucoasa cavității orale. Buza în secțiune sagitală, limba (evidențierea papilelor linguale și a mugurilor gustativi), lueta. Colorații: HE, hematoxilină-eozină-albastru de metil, Van Gieson.

5.     Histologie orală (II). Dintele uscat și șlefuit, dintele decalcificat, dintele în dezvoltare. Colorații: HE, hematoxilină-eozină-albastru de metil.

6.     Histologie orală (III). Direcții actuale de cercetare referitoare la structura/ultrastructura dentară  (NOU!!!)

7.     Tubul digestiv. Esofag, stomac - regiune fundică și pilorică, duoden, jejun, ileon terminal, colon, apendice ileocecal. Colorații: HE, tricrome. Duodenul, jejunul, ileonul terminal, colonul, apendicele ileocecal. Colorații: HE, tricrome.

8. Organe anexe ale tubului digestiv (I). Glandele salivare mari: parotida, submandibulara, sublinguala. Glandele salivare mici. (NOU!!!)

9. Organe anexe ale tubului digestiv (II). Ficatul, vezicula biliară, pancreasul exocrin. Colorații: HE, hematoxilină-eozină-albastru de metil, carmin amoniacal Best, impregnări argentice.

10.     Aparatul respirator.  Traheea și bronhiile extrapulmonare. Plămânul. Colorații: HE, orceină; injectare cu tuș de China pentru evidențierea vascularizației.

11.   Aparatul urinar.  Rinichiul, ureterul, vezica urinară. Colorații: HE, tricrome .

12. Aparatul reproducător feminin. Ovarul, trompa uterină, uterul, endometrul în fază proliferativă și secretorie, colul uterin, vaginul, placenta, glanda mamară în repaus și în activitate. Colorații: HE, impregnări argentice.

13. Aparatul reproducător masculin. Testiculul, canalul epididimar, canalul deferent, vezicula seminală, prostata. Colorații: HE.

14.  Pielea. Pielea de la nivelul degetului, pielea plantară, scalpul. Colorații: HE, Van Gieson.  Organele de simț. Globul ocular, urechea internă, mucoasa olfactivă. Colorații: HE, impregnări argentice.


MODALITATEA DE EVALUARE ȘI NOTARE PENTRU SEMESTRUL 2

(Extras din Art. 25 din: https://umfcd.ro/studenti/norme-legale/regulament-activitate-profesionala/)

(3) Calificativele mai mici de nota 5 antrenează repetarea examenului într-o sesiune viitoare pentru proba/probele nepromovate.

Nepromovarea etapelor premergătoare examenului final atrage neadmiterea studentului la examen.


La stabilirea notei finale se iau în considerare:

-     nota acordată la colocviu: 25% (minimum 5)

-     nota acordată la examenul teoretic: 75% (minimum 5).


Colocviul constă în recunoașterea a două lame histologice și discuții pe marginea acestora.

Recunoașterea fiecărei lamei histologice este notată astfel:

1p tehnică de observare

1p identificare caracteristici specifice țesut

1p identificare caracteristici specifice organ

2 x 1p întrebări referitoare la țesutul/organul respectiv.

Suplimentar, se pot obține puncte bonus la verificarea practică în funcție de activitatea în cadrul orelor de LP sau prin participarea la activitățile cercurilor studențești.


Colocviul va avea loc între 6-10 iunie, pentru fiecare grupă în cadrul orei de LP, cu cadrul didactic responsabil pentru activitatea practică la acea grupă.

Nu se admit reprogramări individuale sau de grup fără acordul șefului de disciplină.


Nu există reexaminări pentru colocviu.


Examenul teoretic constă într-o examinare de tip grilă, cu 40 întrebări (complement simplu și complement grupat). Timp acordat: 30 minute.

Materia inclusă: toate cursurile și LP-urile de histologie din semestrul al doilea.

Testul va avea loc în sesiune, în data de 28.06.2022, pentru toate seriile, ordinea de intrare a seriilor urmând a fi stabilită de comun acord cu șefii de serie.


Rezultatele la examen vor fi comunicate studenților în maximum 3 zile lucrătoare de la susţinere, prin afișare la sediul disciplinei (cf. Art. 40 din Regulamentul antemenționat), cu drept de contestație cf. Art. 41 din același Regulament. Recomandăm și lecturarea Articolelor 33-35 pentru o bună desfășurare a examenului.


BIBLIOGRAFIE

-     Notele de curs și lucrări practice, cu bibliografia aferentă menționată (acolo unde este cazul)

-     Mescher AL, Junqueira Histologie, tratat & atlas. Ed. a 13-a. Editura Callisto, București, 2017 .

-        Pawlina W, Ross Histologie: tratat și atlas cu corelații din biologia moleculară și celulară. Ed. a 7-a. Editura Hipocrate, București, 2020.