Informații sem 1

OBIECTIVELE DISCIPLINEI


Generale

• cunoașterea organizării microscopice a celulei, țesuturilor și sistemelor de organe ale corpului uman.

• înțelegerea de către studenți a bazelor moleculare și a relației dintre structura și ultrastructura celulelor și funcția acestora în țesuturi și organe, ca element de bază pentru abordarea și înțelegerea ulterioară a patologiei organelor.

• evidențierea corelației dintre structura microscopică și funcțiile celulelor ca elemente componente ale țesuturilor și organelor, la nivel de microscopie optică și electronică.

• evidențierea substratului celular al țesuturilor din cavitatea orală și teritoriul maxilo-facial.

Specifice

• formarea deprinderilor practice de examinare la microscopul optic, utilizarea corectă a instrumentarului și aparaturii specifice laboratorului de histologie și familiarizarea studenților cu tehnologiile moderne de prelucrare și examinare a țesuturilor: microscopie electronică, culturi de celule, imunohistochimie etc.

• dezvoltarea capacității studenților de a recunoaște caracteristicile fundamentale ale celulelor, țesuturilor și organelor prin examinare la microscopul optic și prin studiul electronomicrografiilor.

• formarea capacității de a utiliza în mod adecvat terminologia de specialitate

• stabilirea de corelații cu viitoarele activități clinice din cabinetul de medicină dentară


Conținutul cursurilor și al lucrărilor practice este corelat cu celelalte discipline biomedicale fundamentale: anatomia, biochimia, biofizica, embriologia, fiziologia.

CURSURI - SEMESTRUL 1


1. Introducere în studiul histologiei. Obiectul histologiei și metode de studiu. Celula: definiție, proprietăți generale, clasificare morfologică (celule procariote și  eucariote). Organizarea morfologică și funcțională a celulei eucariote umane. Organizarea chimică a celulei și semnificația ei biologică.

Membrana celulară. Definiție, organizare ultrastructurală, funcții. Conceptul actual privind organizarea moleculară a mebranei celulare. Compoziția  chimică a membranei. Transportul prin membrană: transportul ionilor și moleculelor mici; transportul macromoleculelor și al particulelor (endocitoza, exocitoza).

2. Organitele celulare. Matricea citoplasmatică. Mitocondria: organizarea ultrastructurală, compoziție chimică, procese metabolice mitocondriale. Ribozomii: organizare structurală, ultrastructură, compoziție chimică, funcții. Reticulul endoplasmic neted și rugos: ultrastructură, compoziție chimică, funcții specifice. Lizozomii, proteazomii și peroxizomii: ultrastructură, funcții, implicații în patologie. Citoscheletul celular. Filamente de actină (microfilamente), filamentele intermediare, microtubulii - organizare structurală, ultrastructură, funcții.

Specializările de suprafață ale celulei. Microvili, cili, flageli.

Joncțiunile intercelulare. Clasificarea funcțională a joncțiunilor intercelulare. Joncțiunile strânse (Zonula Occludens). Joncțiunile de adezivitate: Macula Adherens, Zonula Adherens,  hemidesmozomii. Joncțiunile de comunicare (GAP): organizare structurală, aspect ultrastructural, funcții.

3. Nucleul celular. Caracteristici morfologice generale, componente ultrastructurale, funcții. Învelișul nuclear: organizare ultrastructurală, funcții. Cromatina nucleară: compoziție chimică, ultrastructură, clasificare. Nucleolul: structură, ultrastructură, funcții. Matricea nucleară, Reproducerea celulară. Ciclul celular: etape, puncte de restricție, factori de reglare. Clasificarea celulelor după modul de parcurgere a ciclului celular. Mitoza.

4. Țesutul epitelial. Definiție, histogeneză, funcții. Biologia generală a epiteliilor (nutriție, inervație, vascularizație, regenerare). Membrana bazală - structură, metode de evidențiere, compoziție chmică, rol și implicații în patologie. Clasificarea epiteliilor. Epiteliile de acoperire: simple, pseudostratificate și stratificate; epiteliul de tranziție. Epiteliile glandulare. Caracteristici structurale și ultrastructurale ale celulelor secretorii. Clasificarea epiteliilor glandulare. Planul general de organizare structurală a glandelor exocrine. Clasificarea morfologică și funcțională a glandelor exocrine.

5. Țesutul conjunctiv. Definiție, caractere generale, histogeneză. Clasificarea celulelor conjunctive.  Celulele fixe ale țesutului conjunctiv: celula mezenchimală,. fibroblastul/fibrocitul, celula reticulară. Celule migrate în țesutul conjunctiv: plasmocitul, mastocitul, macrofagul. Clasificarea fibrelor conjunctive. Fibrele de colagen, fibrele elastice și de reticulină - metode de evidențiere la MO, ultrastructură, funcții. Tipuri de colagen. Substanța fundamentală a țesutului conjunctiv: proteoglicanii și glicoproteinele structurale. Varietăți de țesuturi conjunctive: țesutul conjunctiv lax , țesuturile conjunctive dense ordonate și neordonate. Țesuturi conjunctive cu funcții speciale: țesutul conjunctiv reticular, țesutul conjunctiv elastic, țesutul conjunctiv mucoid (gelatina Wharton, pulpa den), țesutul adipos alb și brun.

Țesutul cartilaginos. Caracteristici generale. Celulele cartilaginoase. Matricea cartilaginoasă. Pericondrul. Varietăți de țesut de cartilaginos (hialin, elastic, fibros).

Țesutul osos. Caracteristici generale. Tipurile de celule din țesutul ț de țesut osos. Matricea osoasă. Varietăți de țesut osos: țesutul osos primar și secundar; țesutul osos compact (haversian) și spongios (trabecular). Osificarea intramembranoasă (desmală) și osificarea endocondrală/ Corelații are remodelării osoase în medicina dentară.

6. Sângele. Definiție, compoziție. Plasma sanguină. Elementele figurate: eritrocite, leucocite, trombocite - caracteristici morfologice, ultrastructură, durată de viață, origine, funcții. Formula leucocitară.

Hematopoieza. Structura măduvei osoase hematogene. Eritropoieza, granulocitopoieza, trombocitopoieza, limfocitopoieza, monocitopoieza, reglarea hematopoiezei.

7. Țesutul muscular. Definitie, clasificare, histogeneza. Organizarea structurala a muschiului striat scheletal. Structura microscopica si electronomicroscopica a fibrei musculare striate scheletice. Mecanismul contractiei. Tesutul muscular cardiac si sistemul excitoconductor (nodal). Țesutul muscular neted: organizare structurala si ultrastructurala.

Țesutul nervos. Componentele tesutului nervos. Neuronul: organizare structurala generala, functii, clasificare morfologica si functionala. Perikarionul si prelungirile neuronale: structura, ultrastructura, functii. Sinapsa: elemente componente, ultrastructura, clasificare morfo-functionala. Nevroglia (astrocitele, oligodendroglia, microglia, celulele ependimare) – structura, ultrastructura, localizare, functii. Bariera sange – creier. Fibrele nervoase mielinice si amielinice – aspect la microscopul optic, ultrastructura, localizare. Functiile mielinei. Organizarea generala a SNC. Substanta cenusie si substanta alba. Organele nervoase centrale: creierul, cerebelul, măduva spinarii. Organizarea generala a sistemului nervos periferic. Ganglionii spinali si cranieni. Ganglionii vegetativi. Structura nervului periferic.


LUCRĂRI PRACTICE - SEMESTRUL 1

1. Microscopie - noțiuni introductive. Microscopia optică (MO): principii de funcționare, tipuri de microscoape optice. Microscopia electronică: principii de funcționare, tipuri de microscoape electronice.

2. Tehnica obținerii preparatului pentru microscopul optic. Etapele obținerii preparatului microscopic permanent. Metode de colorare. Principii de histochimie și imunohistochimie.

3. Tehnica obținerii preparatului pentru microscopul electronic. Aspectul celulelor, nucleului și organitelor celulare în microscopia electronică (ME).

4. Membrana celulara. Jonctiuni intercelulare. Specializari de suprafata ale celulei (microvili, cili, flageli). Aspectul la microscopul electronic.

5. Organitele celulare (ribozomii, reticulul endoplasmic, aparatul Golgi, lizozomii si peroxizomii). Aspectul la microscopul optic si electronic. Nucleul celular. Diviziunea celulara.

6. Noțiuni practice de examinare la microscopul optic convențional. Mod de utilizare, reguli practice de examinare la microscopul optic.

7. Țesutul epitelial de acoperire. Epitelii simple pavimentoase, simple cubice, simple cilindrice. Epiteliul stratificat pavimentos keratinizat și nekeratinizat. Epiteliul pseudostratificat cilindric ciliat. Epiteliul de tranziție. Aspectul la MO.

8. Țesutul epitelial glandular. Glandele unicelulare (celulele caliciforme). Evidențierea acinului seros, mucos și mixt. Aspectul la MO.

9. Țesutul conjunctiv. Celulele conjunctive: fibroblastul, celula reticulară, adipocitul, mastocitul, macrofagul, plasmocitul. Fibrele conjunctive de colagen, elastice, de reticulină. Coloratiile speciale pentru fibrele conjunctive. Varietăți de țesuturi conjunctive: țesutul conjunctiv lax, țesutul conjunctiv dens neordonat (derm) și țesuturile conjunctive dense ordonate (tendonul și aponevroza). Țesutul adipos alb si brun. Aspectul la MO.

10. Țesutul cartilaginos. Cartilajul de tip hialin, elastic si fibros. Țesutul osos. Tehnici de prelucrare a țesutului osos pentru examinarea la microscopul optic: uscarea și șlefuirea; decalcificarea. Osul compact și osul spongios. Osificarea de cartilaj. Aspectul la MO.

11. Sângele. Frotiul de sânge periferic. Elementele figurate sangvine și formula leucocitară. Colorația May Grünwald-Giemsa

12. Țesutul muscular. Țesutul muscular striat scheletic, țesutul muscular cardiac, țesutul muscular neted. Aspectul la MO.

13. Țesutul nervos. Evidențierea diferitelor tipuri morfologice de neuroni și a celulelor gliale: astrocitele, oligodendrocitele, microglia. Măduva spinării. Cerebelul. Cortexul cerebral. Ganglionul spinal, ganglionul vegetativ. Fibra nervoasă mielinică. Aspectul la MO.

14. COLOCVIU. Verificarea noțiunilor și deprinderilor acumulate la lucrările practice.

MODALITATEA DE EVALUARE ȘI NOTARE PENTRU SEMESTRUL 1

(cf. Art. 25 din: https://umfcd.ro/studenti/norme-legale/regulament-activitate-profesionala/)

La stabilirea notei finale se iau în considerare:


- nota acordată la colocviu: 25% (minimum 5).

- nota acordată la examenul teoretic: 75% (minimum 5).

- activitatea din timpul semestrului


Colocviul constă în:

1. recunoașterea unei imagini de microscopie electronică și

- identificare elemente (3p)

- caracteristicile acelor elemente (2p)

2. observarea și recunoașterea unei lame histologice

- tehnică de observare (1p)

- identificare caracteristici celulare (1p)

- identificare caracteristici specifice tisulare/de organ (1p)

- discuție referitoare la celula/țesutul/organul respectiv (2p)


Colocviul va avea loc în săptămâna 17-21 ianuarie 2022, pentru fiecare grupă în cadrul orei de LP. Nu se admit reprogramări individuale sau de grup fără acordul șefului de disciplină. Materia inclusă la colocviu: LP-urile 1-13.


Examenul teoretic constă într-o examinare de tip grilă, cu 40 întrebări. Timp acordat: 30 minute.

Materia inclusă: cursurile 1-7, LP-urile 1-13.

Examenul va avea loc în data de 1 feb. 2022, astfel:

ora 8 - seria 2

ora 10 - seria 1

ora 12 - seria 3


Activitatea din timpul semestrului va conta în stabilirea tipului de rotunjire a mediei finale.


Rezultatele la examen vor fi comunicate studenților în maximum 3 zile lucrătoare de la susţinere, prin afișare la sediul disciplinei (cf. Art. 40 din Regulamentul antemenționat), cu drept de contestație cf. Art. 41 din același Regulament. Recomandăm și lecturarea Articolelor 33-35 pentru o bună desfășurare a examenului.


BIBLIOGRAFIE

Noțiuni de bază:

     Notele de curs

     Mescher AL. Junqueira Histologie, tratat & atlas. Ed. a 13-a. Editura Callisto, 2017

Noțiuni avansate:

     Pawlina W. Ross Histologie: tratat și atlas. Ed. a 7-a. Editora Hipocrate, 2020

     Lowe JS et al.  Stevens & Lowe's Human Histology. Ed. a 5-a. Elsevier, 2018

Publicații periodice (facultativ):

     Journal of Dental Research (ISSN: 0022-0345)

     Dentistry Journal (ISSN: 2304-6767)