Histologie: an I sem. 2 ('23/'24)

OBIECTIVELE DISCIPLINEI HISTOLOGIE


Generale

• cunoașterea organizării microscopice a celulei, țesuturilor, organelor și sistemelor corpului uman.

• înțelegerea de către studenți a bazelor moleculare și a relației dintre structura și ultrastructura celulelor și funcția acestora în țesuturi și organe, ca element de bază pentru abordarea și înțelegerea ulterioară a histopatologiei organelor.

• evidențierea corelației dintre structura microscopică și funcțiile celulelor, ca elemente componente ale țesuturilor și organelor.

• evidențierea substratului celular al țesuturilor din cavitatea orală și teritoriul maxilo-facial.


Specifice

• formarea deprinderilor practice de examinare la microscopul optic, înțelegerea modului de utilizare corectă a instrumentarului si aparaturii specifice. laboratorului de histologie și familiarizarea studenților cu tehnologiile moderne de separare, prelucrare și examinare a celulelor și/sau țesuturilor: microscopie electronică, culturi de celule, metode de fracționare celulară etc.

• dezvoltarea capacității studenților de a recunoaște caracteristicile fundamentale ale celulelor, țesuturilor și organelor prin examinare la microscopul optic și prin studiul electronomicrografiilor.

• formarea capacității de a utiliza în mod adecvat terminologia de specialitate.

• stabilirea de corelații cu viitoarele activități clinice din cabinetul de stomatologie.


Conținutul cursurilor și lucrărilor practice este corelat cu cel al altor discipline biomedicale fundamentale: anatomia, biochimia, biologia,embriologia, fiziologia.

CURSURI - HISTOLOGIE


1. Țesutul epitelial.

Epiteliile de acoperire: simple și stratificate. Epiteliile glandulare.

2. Țesutul conjunctiv.

Celule și fibre conjunctive. Varietăți de țesut conjunctiv.

Țesutul cartilaginos. Celulele cartilaginoase. Matricea cartilaginoasă. Pericondrul. Varietăți de țesut de cartilaginos (hialin, elastic, fibros).

Țesutul osos. Tipurile de celule din țesutul osos. Matricea osoasă. Osificarea. Corelații are remodelării osoase în stomatologie.

3. Țesutul muscular. Țesutul nervos.

Mușchiul striat scheletic, cardiac, neted.

Neuroni, celule gliale, sinapse.

4. Sistemul circulator.

Sângele. Hematopoieza. Vase arteriale, venoase, capilare.

5. Organele limfoide.

Timusul, ganglionul limfatic, splina, țesutul limfoid anexat tubului digestiv: amigdalele, plăcile Peyer, apendicele ileocecal.

6. Glandele endocrine.

Hipofiza. Epifiza. Tiroida. Paratiroidele. Suprarenala. Pancreasul endocrin.

7. Aparatul respirator.  

Traheea. Structura bronhiilor. Structura bronhiolelor. Plămânul. Structura alveolei pulmonare.

8. Aparatul urinar.

Nefronul. Aparatul juxtaglomerular. Mezangiul și interstițiul renal.Căile urinare: pelvisul renal, calicele, ureterul, vezica urinară și uretra.

9. Aparatul reproducător feminin. Aparatul reproducător masculin.

Structura histologică și funcțiile ovarului. Trompa uterină, uterul și vaginul. Glanda mamară.

Testiculul, tractul genital cu glandele anexe (vezicula seminală, prostata, glandele bulbouretrale).

10.     Pielea. Organe de simț.

Epidermul (keratinocite, melanocite, celule Langerhans, celule Merkel). Dermul. Anexele pielii.

Ochiul, urechea - structură histologică, histofiziologie. Olfacția.

11. Tubul digestiv. Organele anexe ale tubului digestiv.

Esofagul. Stomacul. Intestinul subțire. Intestinul gros. Apendicele ileocecal.

Glande salivare, ficat, colecist, pancreasul exocrin.

12. Histologie orală (I - țesuturi orale dure).

Etapele formării coroanei și rădăcinii dentare și influența în histogeneză și morfogeneză. Smalțul. Complexul pulpo-dentinar. Cementul. Osul alveolar.

Corelații clinice.

13. Histologie orală (II - țesuturi orale moi).

Mucoasa cavității orale. Gingia. Epiteliul joncțional. Ligamentul parodontal. Limba cu mugurii gustativi. Corelații clinice.

14. Educație translațională.

Corelații clinice și direcții actuale de cercetare a structurii/ultrastructurii țesuturilor moi/dure din cavitatea orală.

LUCRĂRI PRACTICE - HISTOLOGIE

1. Țesutul epitelial de acoperire. Țesutul epitelial glandular.

Epiteliul simplu pavimentos, simplu cubic, simplu cilindric. Epiteliul stratificat pavimentos keratinizat și nekeratinizat. Epiteliul pseudostratificat cilindric ciliat.

Epiteliul de tranziție. Aspectul la MO.

Glandele unicelulare (celulele caliciforme). Evidențierea acinului seros, mucos și mixt. Aspectul la MO.

2. Țesutul conjunctiv. Țesutul cartilaginos. Țesutul osos.

Celulele și fibre conjunctive. Varietăți de țesut conjunctiv: țesut conjunctiv lax, țesutul conjunctiv dens neordonat (derm) și țesuturile conjunctive dense ordonate

(tendonul și aponevroza). Țesutul adipos alb si brun.

Cartilajul de tip hialin, elastic si fibros. Osul compact și osul spongios. Osificarea de cartilaj. Aspectul la MO.

3. Țesutul muscular. Țesutul nervos.

Țesutul muscular striat scheletic, țesutul muscular cardiac, țesutul muscular neted. Aspectul la MO.

Neuroni și celule gliale. Măduva spinării. Cerebelul. Cortexul cerebral. Ganglionul spinal, ganglionul vegetativ. Fibra nervoasă mielinică. Aspectul la MO.

4. Sistemul circulator.

Sângele. Frotiul de sânge periferic. Elementele figurate din sânge. Aspectul la MO. Colorația May Grünwald-Giemsa.

Artera de tip elastic, artera de tip muscular, arteriolele, venulele, capilarele. Cordul. Aspectul la MO. Colorații HE, Van Gieson.

5. Organe limfoide.

Timusul, ganglionul limfatic, splina, amigdala palatină. Aspectul la MO. Colorații HE, impregnare argentică.

6. Glandele endocrine.

Hipofiza, epifiza, tiroida, paratiroidele, suprarenala, pancreasul endocrin. Aspectul la MO. Colorații HE, tricrome.

7. Aparatul respirator.

Traheea și bronhiile extrapulmonare. Plămânul. Aspectul la MO. Colorații: HE, orceină; injectare cu tuș de China pentru evidențierea vascularizației.

8. Aparatul urinar.

Rinichiul, ureterul, vezica urinară. Aspectul la MO. Colorații: HE, tricrom .

9. Aparatul reproducător feminin. Aparatul reproducător masculin.

Ovarul, trompa uterină, uterul, endometrul în fază proliferativă și secretoare, colul uterin, vaginul, placenta, glanda mamară în repaus și în activitate.

Testiculul, canalul epididimar, canalul deferent, vezicula seminală, prostata. Aspectul la MO. Colorații: HE.

10.     Pielea. Organe de simț.

Pielea de la nivelul degetului, pielea plantară. Anexele pielii. Aspectul la MO. Colorații: HE, Van Gieson.

Globul ocular, urechea internă, mucoasa olfactivă. Aspectul la MO. Colorații: HE, impregnări argentice.

11. Tubul digestiv. Organele anexe ale tubului digestiv.

Esofag, stomac - regiune fundică și pilorică, duoden, jejun, ileon, colon, apendice ileocecal. Aspectul la MO. Colorații: HE, tricrome.

Glandele salivare mari: parotida, submandibulara, sublinguala. Glandele salivare mici. Ficatul, vezicula biliară, pancreasul exocrin.

Aspectul la MO. Colorații: HE, hematoxilină-eozină-albastru de metil, carmin amoniacal Best, impregnări argentice.

12. Histologie orală.

Dintele uscat și șlefuit, dintele decalcificat, dintele în dezvoltare. Aspectul la MO. Colorații: HE, hematoxilină-eozină-albastru de metil.

Mucoasa cavității orale. Buza în secțiune sagitală, limba (evidențierea papilelor linguale și a mugurilor gustativi). Aspectul la MO.

Colorații: HE, hematoxilină-eozină-albastru de metil, Van Gieson.

13. Recapitulare noțiuni practice.

Examinarea comparativă a preparatelor histologice la MO.

Algoritmi de analiză a câmpurilor microscopice.

14. COLOCVIU

Verificarea noțiunilor și deprinderilor acumulate la lucrările practice.

MODALITATEA DE EVALUARE ȘI NOTARE - HISTOLOGIE

(cf. Art. 25 din: https://umfcd.ro/studenti/norme-legale/regulament-activitate-profesionala/)

La stabilirea notei finale se iau în considerare:


- nota acordată la colocviu: 20%

- nota acordată la examenul final din sesiune: 70%

- activitatea din timpul semestrului (prezență și răspunsuri la curs): 10%


Colocviul constă în observarea și recunoașterea a două lame histologice:

- tehnică de observare corectă la MO - obligatorie (în cazul neutilizării corespunzătoare a MO - punctajul este de 0, nu se mai analizează în continuare)

- identificare componente celulare din țesutul analizat: 0,5p x 2 lame = 1p

- discuții pe marginea preparatelor analizate: 0,5p x 2 lame = 1p


Colocviul va avea loc în săptămâna 3-7 iunie 2024, pentru fiecare grupă în cadrul orei de LP. Nu se admit reprogramări individuale sau de grup fără acordul șefului de disciplină. Materia inclusă la colocviu: LP-urile 1-13.


Examenul final constă într-o examinare de tip grilă, cu 28 întrebări (24 complement simplu, 4 complement multiplu). Timp acordat: 30 minute.

Materia inclusă: cursurile 1-14, LP-urile 1-13, bibliografie.

Examenul va avea loc în sesiune, la o dată ce va fi stabilită de comun acord cu șefii de serie până la data de 15.04.2024.


Activitatea din timpul semestrului va conta în stabilirea tipului de rotunjire a mediei finale.


Rezultatele la examen vor fi comunicate studenților în maximum 3 zile lucrătoare de la susţinere, prin afișare la sediul disciplinei (cf. Art. 40 din Regulamentul antemenționat), cu drept de contestație cf. Art. 41 din același Regulament. Recomandăm și lecturarea Articolelor 33-35 pentru o bună desfășurare a examenului.BIBLIOGRAFIE

Noțiuni de bază:

1. Note de curs (în curs de apariție)

2. Caiet de lucrări practice (în curs de apariție)

3. Fehrenbach M & Popowics T. Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy. Ed. a 5-a. Elsevier, 2020

4. Mescher AL. Junqueira Histologie, tratat & atlas. Ed. a 13-a. Editura Callisto, 2017

Noțiuni avansate:

5. Lowe JS et al. Stevens&Lowe's Human Histology. Ed. a 5-a. Elsevier, 2020

6. Gartner L. Textbook of Histology. Ed. a 5-a. Elsevier, 2020

7. Pawlina W. Ross Histologie: tratat și atlas. Ed. a 7-a, Editura Hipocrate, 2020

Noțiuni de histologie orală:

8. Berkovitz BKB et al. Oral Anatomy, Histology and Embryology. Ed. a 5-a. Elsevier, 2018

9. Chiego D. Essentials of Oral Histology and Embryology. Ed. a 5-a. Elsevier, 2018

Publicații periodice (facultativ):

10. Journal of Dental Research (ISSN: 0022-0345)

11. Dentistry Journal (ISSN: 2304-6767)