Contact

Disciplina de histologie - Fac. Stomatologie

Șef disciplină: Șef lucrări dr. Mihnea I. Nicolescu - mihnea.nicolescu at umfcd.ro

Șef lucrări dr. Carmen Toma - carmen.toma at umfcd.ro

Asist.univ.dr. Iulia Roateși - iulia.roatesi at umfcd.ro

Asist.univ.dr. David Rembas - david.rembas at rez.umfcd.ro