Biologie Orală Aplicată: facultativ an I ('23/'24)

OBIECTIVELE DISCIPLINEI BIOLOGIE ORALĂ APLICATĂ


Generale

• înțelegerea modulării compoziției salivare în relație cu metabolismul celular.

• cunoașterea organizării senzoriale a celulei, țesuturilor și organelor din corpul uman.

• înțelegerea relației dintre structura, ultrastructura și funcția celulelor în erupția succesională/accesională, respectiv mișcarea dinților.


Specifice

• dezvoltarea capacității studenților de a distinge între experiențe senzoriale similare (gust/miros).

• formarea capacității de a utiliza în mod adecvat terminologia de specialitate

• stabilirea de corelații cu alte activități, inclusiv activități clinice din cabinetul de stomatologie


Conținutul cursurilor este corelat cu cel al altor discipline biomedicale fundamentale: anatomia, biochimia, biologia, embriologia, fiziologia, genetica, histologia.

CURSURI - BIOLOGIE ORALĂ APLICATĂ


1. Metabolismul celular în condiții normale. Saliva și modificările ei în funcție de metabolismul celular.


2. Formarea și proliferarea țesuturilor. Dezvoltarea osoasă comparativ cu dezvoltarea dentară.


3. Aspecte biologice ale erupției dentare.


4. Bazele celulare și moleculare ale erupției dinților.


5. Știința senzorială. Percepția senzorială la nivelul cavității orale.


6. Gustul și atributele lui. Cafeaua și stomatologia.


7. Percepția substanțelor odorante.


ALTE ACTIVITĂȚI  - BIOLOGIE ORALĂ APLICATĂ

1. Posibilități de diagnostic salivar. Metode de recoltare a fluidelor orale (salivă, lichid crevicular).


2. Abordarea unui subiect științific din literatura medicală. Realizarea unei documentări sumare.


3. Percepția gustului și posibilități de cuantificare. Tipuri de gust - percepție și diferențiere.MODALITATEA DE EVALUARE ȘI NOTARE - BIOLOGIE ORALĂ APLICATĂ


La stabilirea notei finale se iau în considerare:


- colocviu (interviu/test din cursurile de biologie orală aplicată): 50-100%

- verificare periodică (realizarea unui material de documentare științifică / evaluare senzorială): 0-50%


Colocviul va avea loc în presesiune (8-19.01.2024), urmând ca data exactă să fie stabilită de comun acord cu șefii de serie până la data de 20.11.2023.BIBLIOGRAFIE

1. Note de curs

2. Berkovitz BKB et al. Oral Anatomy, Histology and Embryology. Ed. a 5-a. Elsevier, 2018

3. Chiego D. Essentials of Oral Histology and Embryology. Ed. a 5-a. Elsevier, 2018

4. Doty RL. Handbook of Olfaction and Gustation. Ed. a 3-a, Wiley Blackwell, 2015

5. Fernandez-Alduenda MR and Gioliano P. Coffee Sensory and Cupping Handbook. Specialty Coffee Association, 2021

6. Krishnan V et al. Biological Mechanisms of Tooth Movement. Ed. a 3-a, Wiley Blackwell, 2021

7. Seymour GJ et al. Oral Biology – Molecular Techniques and Applications. Ed. a 2-a, Humana Press, 2017

8. Streckfus CF. Advances in Salivary Diagnostics. Springer, 2015

Publicații periodice (facultativ):

9. Journal of Dental Research (ISSN: 0022-0345)

10. Dentistry Journal (ISSN: 2304-6767)

DESCARCĂ DE AICI CEREREA PENTRU A LUA PARTE LA CURSUL DE BIOLOGIE ORALĂ APLICATĂ

Cursul va avea loc în perioada 20.11.2023-19.01.2024, marțea (8:00-10:00) în Aula Fac. Farmacie.

Vom reveni cu precizări în cazul în care orarul sau locația vor fi modificate.