Biologie Celulară și Moleculară: an I sem 1 ('23/'24)

OBIECTIVELE DISCIPLINEI BIOLOGIE CELULARĂ ȘI MOLECULARĂ


Generale

• cunoașterea organizării microscopice a celulei, țesuturilor și sistemelor de organe ale corpului uman.

• înțelegerea de către studenți a bazelor moleculare și a relației dintre structura și ultrastructura celulelor și funcția acestora în țesuturi și organe, ca element de bază pentru abordarea și înțelegerea ulterioară a histologiei și histopatologiei organelor.

• evidențierea corelației dintre structura microscopică și funcțiile celulelor ca elemente componente ale țesuturilor și organelor, la nivel de microscopie optică și electronică.


Specifice

• formarea deprinderilor practice de examinare la microscopul optic, înțelegerea modului de utilizare corectă a instrumentarului și aparaturii specifice. laboratorului de histologie și familiarizarea studenților cu tehnologiile moderne de separare, prelucrare și examinare a celulelor și/sau țesuturilor: microscopie electronică, culturi de celule, imunohistochimie etc.

• dezvoltarea capacității studenților de a recunoaște caracteristicile fundamentale ale celulelor, ca elemente țesuturilor și organelor prin examinare la microscopul optic și prin studiul electronomicrografiilor.

• formarea capacității de a utiliza în mod adecvat terminologia de specialitate.

• stabilirea de corelații cu viitoarele activități clinice din cabinetul de stomatologie.


Conținutul cursurilor și lucrărilor practice este corelat cu cel al altor discipline biomedicale fundamentale: biochimia, biofizica, embriologia, fiziologia, histologia.

CURSURI - BIOLOGIE CELULARĂ ȘI MOLECULARĂ


1. Introducere în studiul biologiei celulare și moleculare.

Celula: definiție, proprietăți generale, clasificare morfologică (celule procariote și  eucariote).

Molecule din celule vii: organizarea chimică a celulei și semnificația ei biologică; organizarea morfologică și funcțională a celulei eucariote umane.

2. Membrana celulară.

Definiție, organizare ultrastructurală, funcții. Organizarea moleculară a membranei celulare.

Transportul membranar: transportul ionilor și moleculelor mici; transportul macromoleculelor și al particulelor (endocitoza, exocitoza).

Semnalizarea celulară: căi de semnalizare. Receptori și liganzi. Transmiterea informației cu ajutorul moleculelor semnal.

3. Organite celulare (I)

Organite celulare cu rol în generarea de energie: mitocondriile.

Organite celulare cu rol în sinteza și secreția celulară: ribozomii, reticulul endoplasmic, aparatul Golgi.

4. Organite celulare (II)

Organite celulare cu rol în digestia intracelulară: lizozomii, proteazomii, peroxizomii.

Citoscheletul celular: microfilamente de actină, filamentele intermediare, microtubuli

5. Specializări celulare de suprafață

Microvili, cili, flageli.

Joncțiuni intercelulare: joncțiuni strânse (Zonula Occludens), joncțiuni de adezivitate (Macula Adherens, Zonula Adherens, hemidesmozomii), joncțiuni de comunicare (GAP).

6. Nucleul celular.

Învelișul nuclear, matricea nucleară, cromatina nucleară, nucleolul.

Reproducerea celulară: ciclul celular (etape, puncte de restricție, factori de reglare), mitoza, meioza.

7. Moartea celulară.

Apoptoza.

Biologia cancerului: noțiuni de biologie celulară și moleculară a celulelor canceroase; terapii pe baza biologiei moleculare.

LUCRĂRI PRACTICE - BIOLOGIE CELULARĂ ȘI MOLECULARĂ

1. Microscopie - noțiuni introductive.

Microscopia optică: principii de funcționare, tipuri de microscoape optice (MO).

Microscopia electronică: principii de funcționare, tipuri de microscoape electronice (ME).

2. Realizarea preparatului pentru MO.

Etapele obținerii preparatului microscopic permanent. Metode de colorare. Principii de histochimie și imunohistochimie.

Metode de colorare: colorații uzuale, colorații specifice.

3. Realizarea preparatului pentru ME.

Etapele obținerii preparatului pentru ME de transmisie, respectiv de scanare/baleiaj.

Analiza electronografiilor: aspectul celulelor, nucleului și organitelor celulare în ME.

4. Noțiuni practice de examinare la MO convențional.

Mod de utilizare, reguli practice de examinare la  MO.

Analiza preparatelor la MO: aspectul celulelor, nucleului și organitelor celulare în microscopia optică.

5. Membrana celulară.

Aspectul la ME al membranei celulare, al joncțiunilor intercelulare și al specializărilor de suprafață ale celulei (microvili, cili, flageli).

Diviziunea celulară: fazele mitozei și aspectul particular al acestora.

6. Recapitulare noțiuni practice.

Examinarea preparatului histologic la MO.

Examinarea electronografiilor normale/colorizate.

Noțiuni de morfometrie de bază.

7. COLOCVIU

Verificarea noțiunilor și deprinderilor acumulate la lucrările practice.


MODALITATEA DE EVALUARE ȘI NOTARE - BIOLOGIE CELULARĂ ȘI MOLECULARĂ

(cf. Art. 25 din: https://umfcd.ro/studenti/norme-legale/regulament-activitate-profesionala/)

La stabilirea notei finale se iau în considerare:


- nota acordată la colocviu: 20%

- nota acordată la examenul final din sesiune: 70%

- activitatea din timpul semestrului (prezență și răspunsuri la curs): 10%


Colocviul constă în:

1. recunoașterea unei imagini de microscopie electronică, cu identificare de elemente și precizarea caracteristicilor acelor elemente (1p)

2. observarea și recunoașterea unei lame histologice:

- tehnică de observare (0,5p)

- identificare caracteristici celulare / colorația utilizată (0,5p)


Colocviul va avea loc în săptămâna 13-17 noiembrie 2023, pentru fiecare grupă în cadrul orei de LP. Nu se admit reprogramări individuale sau de grup fără acordul șefului de disciplină. Materia inclusă la colocviu: LP-urile 1-6.


Examenul final constă într-o examinare de tip grilă, cu 28 întrebări (24 complement simplu, 4 complement multiplu). Timp acordat: 30 minute.

Materia inclusă: cursurile 1-7, LP-urile 1-6, bibliografie.

Examenul va avea loc în sesiune, la o dată ce va fi stabilită de comun acord cu șefii de serie până la data de 20.11.2023.


Activitatea din timpul semestrului va conta în stabilirea tipului de rotunjire a mediei finale.


Rezultatele la examen vor fi comunicate studenților în maximum 3 zile lucrătoare de la susţinere, prin afișare la sediul disciplinei (cf. Art. 40 din Regulamentul antemenționat), cu drept de contestație cf. Art. 41 din același Regulament. Recomandăm și lecturarea Articolelor 33-35 pentru o bună desfășurare a examenului.BIBLIOGRAFIE

Noțiuni de bază:

1. Note de curs și lucrări practice

2. Alberts B et al. Essential Cell Biology. Ed. a 5-a.Ed. a 5-a. Garland Science, 2019

3. Mescher AL. Junqueira Histologie, tratat & atlas. Ed. a 13-a. Editura Callisto, 2017

4. Whawell SA, Lambert DW. Basic Sciences for Dental Students. 1st ed. Wiley Blackwell, 2018

Noțiuni avansate:

5. Gromley Z and Gromley A. Biochemistry, Cell and Molecular Biology, and Genetics: An Integrated Textbook. 1st ed. Thieme, 2021

6. Pawlina W. Ross Histologie: tratat și atlas. Ed. a 7-a, Editura Hipocrate, 2020

Publicații periodice (facultativ):

7. Biochemistry and Molecular Biology Education (ISSN: 1539-3429)

8. Cell (ISSN: 1097-4172)

9. Cell Tissues Organs (ISSN 1422-642)

10. Journal of Cellular and Molecular Medicine (ISSN 1582-4934)